PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

SĄVOKOS

Šalis – Pardavėjas arba Pirkėjas, abu kartu – Šalys

Pardavėjas – Siūlų namai – Arūno Mažeikio I.Į.

Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.

Elektroninė parduotuvė – elektroninė Siūlų namai parduotuvė, pasiekiama adresu www.siulunamai.lt

Taisyklės – šios naudojimosi ir prekių pirkimo-pardavimo www.siulunamai.lt el. parduotuvėje taisyklės.

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes www.siulunamai.lt el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis (ar DUK), nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti prekes www.siulunamai.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas www.siulunamai.lt el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas www.siulunamai.lt el. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.6. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant elektroninės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.siulunamai.lt el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.3. Jei Pirkėjas nepriima išsiųstų prekių ir jos grąžinamos pardavėjui, pirkėjas negali reikalauti jokių išmokų už prekes. Sugrįžus siuntoms ir praėjus 1 mėnesio laikotarpiui, pirkėjas neturi jokių pretenzijų dėl pinigų grąžinimo.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis www.siulunamai.lt el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis www.siulunamai.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo www.siulunamai.lt el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 8.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 8.3 punkte numatytoms sąlygoms, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 dienų nuo tos dienos, kai grąžintos prekės pristatytos Pardavėjui.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Pardavėjas neatsako, jei prekės Pirkėjui nepristatomos dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas išsiųsti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. El. parduotuvėje www.siulunamai.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
5.4.1. Naudojantis Paysera mokėjimo sistema, atsiskaitymas per el. bankininkystę – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema.
5.4.2. Banko pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Mokėjimui reikalinga informacija bus atsiųsta į elektroninį paštą baigus užsakymo formavimą.
5.4.3. Grynaisiais prekių atsiėmimo metu. Pirkėjui pasirinkus šį apmokėjimo būdą Pardavėjas susisieks su juo tą pačią arba sekančią darbo dieną ir suderins prekių atsiėmimo laiką ir vietą (šis atsiskaitymas galimas tik fizinėje parduotuvėje, adresu Vilniaus 255, Šiauliai).

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka pats atsiimti prekes Šiauliuose esančioje fizinėje parduotuvėje ir sumokėti už jas grynaisiais pinigais atsiėmimo metu).

5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

5.7. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Informacija apie galimus prekių pristatymo būdus ir jų kainas yra pateikiama el. parduotuvės www.siulunamai.lt skiltyje “Pristatymas”. Prekės pristatymo kaina yra įskaičiuojama į bendrą užsakymo kainą. Jeigu yra skirtumas tarp šiose Taisyklėse ir skiltyje “Pristatymas” skelbiamos informacijos, galiojančia laikoma informacija, pateikta skiltyje “Pristatymas”.

6.4. Įprastai prekės išsiunčiamos Pirkėjo nurodytu adresu per per 1-2d.d. (išskyrus šventines dienas ir savaitgalius) nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje.

6.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių kokybės, garantijos.

7.1. Visi elektroninėje parduotuvėje www.siulunamai.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.siulunamai.lt el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo ekrano ypatybių.

7.3. Prekė nėra laikoma nekokybiška dėl tikros prekės ir el. parduotuvėje www.siulunamai.lt patalpintos prekės nuotraukos spalvinių skirtumų, atsiradusių prekę fotografuojant.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Prekių grąžinimas / keitimas vykdomas vadovaujantis LR teisės aktuose nustatyta tvarka. Pinigų grąžinimo atveju, pirkėjui grąžinama už prekes sumokėta suma, siuntimo išlaidos nei prekės keitimo, nei prekės grąžinimo atveju nėra grąžinamos.

8.2. Pirkėjas gali grąžinti/keisti prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos.

8.3. Pirkėjas prekes gali grąžinti, jeigu prekė (-s):
8.3.1. nėra sugadinta Pirkėjo
8.3.2. nebuvo naudojama (-os)
8.3.3. nėra praradusi (-ios) savo prekinės išvaizdos bei savybių
8.3.4. etiketės nebuvo nuplėštos ar kitaip pažeistos

8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų/keičiamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo/keitimo tvarkos.

Daugiau informacijos rasite skiltyje Grąžinimas.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis www.siulunamai.lt el. parduotuve.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.4. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.siulunamai.lt el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus informacinius ir veiklos vykdymui būtinus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo www.siulunamai.lt el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

11.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.